Rekturacja na rok szkolny 2024/25 trwa.

Opłaty

W szkole podstawowej i liceum obowiązuje czesne w wysokości 150 zł miesięcznie. Opłaty czesnego należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy danego ucznia przez 12 miesięcy w roku (od września do sierpnia).

W internacie obowiązuje opłata w wysokości 200 zł miesięcznie za każdy miesiąc zakwaterowania. Opłaty należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy danego ucznia. 

Lokalizacja